Welkom!

Cultuuraanbieders

In het najaar van 2018 is de Jeugdpas Sport & Cultuur gelanceerd in de gemeente Houten. De gemeente Houten wil hiermee de Houtense jeugd graag stimuleren om actief deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten. Daarnaast biedt het de Houtense sport- en cultuuraanbieders een nieuw platform. Het project is geïnspireerd en nauw verbonden met de JeugdSportPas. Een concept dat al een aantal jaar zijn vruchten afwerpt voor zowel de sportaanbieders als voor de Houtense jeugd. Met de toevoeging van cultuur aan het project is een nieuwe naam ontstaan. JeugdSportpas wordt: Jeugdpas Sport & Cultuur.

Voor cultuuraanbieders
Cultuuraanbieders van Houten die zich aansluiten bij de Jeugdpas Sport & Cultuur bieden een korte serie lessen aan om de Houtense jeugd (basisschoolleerlingen groep 1 t/m 8) kennis te laten maken met cursussen met een culturele/creatieve inhoud. Denk aan lessen op het gebied muziek, beeldende kunst, dans, theater en cultureel erfgoed.

Voordelen cultuuraanbieders
- gebruikmaken van een breed en goed gebruikt promotiekanaal
- op een laagdrempelige manier jouw aanbod presenteren aan de doelgroep
- een vergoeding

Cursus aanbieden
Elk schooljaar is verdeeld in vier blokken en in elk blok kunnen aanbieders een korte serie lessen aanbieden. Je kunt zelf bepalen of, en aan hoeveel blokken je meedoet met jouw aanbod. Planning schooljaar 2019-2020 staat hieronder.

Contactpersoon:
De coördinatie van de Jeugdpas Sport & Cultuur is in handen van Claudia van Mechelen en Petra Wolf. Cultuuraanbieders kunnen zich melden bij Petra Wolf, Sportaanbieders kunnen zich melden bij Claudia van Mechelen.

Contactgegevens Petra Wolf
sportencultuurhouten@gmail.com
telefonisch bereikbaar op het nummer van Aan de Slinger
030 – 63 51 024

Cursusvoorwaarden: 
- Een cultuuraanbieder laat kinderen drie tot vijf keer meedoen met een reguliere les.
- Of een cultuuraanbieders verzorgt een speciaal ontworpen programma van drie tot vijf
lessen voor een groep van minimaal drie kinderen.
- Een les moet tenminste drie kwartier duren
- Cultuuraanbieders zijn gediplomeerde en ervaren leraren, kunstenaars en/of cursusleiders,
in ieder geval in het bezit van VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Vergoedingen:
Voor het aanbieden van een serie lessen is een vergoeding beschikbaar. Voor meer informatie over de vergoedingen neem contact op met coördinator Petra Wolf.

Planning 2019-2020
Blok 1: Tussen 28 oktober en 22 december 2019 vinden de lessen van blok 1 plaats.
Invoeren cursusaanbod op de website: 2 tot 23 september 2019
Inschrijving deelnemers: 30 september t/m 21 oktober 2019

Blok 2: Tussen 6 januari en 21 februari 2020 vinden de lessen van blok 2 plaats.
Invoeren cursusaanbod op de website: 4 november tot 2 december 2019
Inschrijving deelnemers: 9 t/m 30 december 2019

Blok 3: Tussen 2 maart en 24 april 2020 vinden de lessen van blok 3 plaats.
Invoeren cursusaanbod op de website: 6 tot 27 januari 2020
Inschrijving deelnemers: 3 t/m 24 februari 2020

Blok 4: Tussen 25 mei t/m 17 juli 2020 vinden de lessen van blok 4 plaats. 
Invoeren cursusaanbod op de website: 2 maart tot 14 april 2020
Inschrijving deelnemers: 20 april t/m 18 mei 2020


www.sportencultuurhouten.nl
Op de website www.sportencultuurhouten.nl komt het aanbod van alle sport- en cultuuraanbieders te staan. Het platform zo ontworpen dat iedere aanbieder zijn eigen cursussen/activiteiten online kan plaatsen. 

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Petra Wolf via sportencultuurhouten@gmail.com