Welkom!

Cultuuraanbieders

In het najaar van 2018 is de Jeugdpas Sport & Cultuur gelanceerd in de gemeente Houten. De gemeente Houten wil hiermee de Houtense jeugd graag stimuleren om actief deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten. Daarnaast biedt het de Houtense sport- en cultuuraanbieders een nieuw platform. Het project is geïnspireerd en nauw verbonden met de JeugdSportPas. Een concept dat al een aantal jaar zijn vruchten afwerpt voor zowel de sportaanbieders als voor de Houtense jeugd. Met de toevoeging van cultuur aan het project is een nieuwe naam ontstaan. JeugdSportpas wordt: Jeugdpas Sport & Cultuur.

Voor cultuuraanbieders
Cultuuraanbieders van Houten die zich aansluiten bij de Jeugdpas Sport & Cultuur bieden een korte serie lessen aan om de Houtense jeugd (basisschoolleerlingen groep 1 t/m 8) kennis te laten maken met cursussen met een culturele/creatieve inhoud. Denk aan lessen op het gebied muziek, beeldende kunst, dans, theater en cultureel erfgoed.

Voordelen cultuuraanbieders
- gebruikmaken van een breed en goed gebruikt promotiekanaal
- op een laagdrempelige manier jouw aanbod presenteren aan de doelgroep
- een vergoeding

Cursus aanbieden
Elk schooljaar is verdeeld in vier blokken en in elk blok kunnen aanbieders een korte serie lessen aanbieden. Je kunt zelf bepalen of, en aan hoeveel blokken je meedoet met jouw aanbod. Planning schooljaar 21-22 staat hieronder.

Contactpersoon:
De coördinatie van de Jeugdpas Sport & Cultuur is in handen van Sjouke van den Berg en Maria Gardenier. Cultuuraanbieders kunnen zich melden bij Maria Gardenier, Sportaanbieders kunnen zich melden bij Sjouke van den Berg.

Contactgegevens Cheryl Moenen
sportencultuurhouten@gmail.com
telefonisch bereikbaar op het nummer van Aan de Slinger
030 – 63 51 024

Cursusvoorwaarden: 
- Een cultuuraanbieder laat kinderen drie tot vijf keer meedoen met een reguliere les.
- Of een cultuuraanbieders verzorgt een speciaal ontworpen programma van drie tot vijf
lessen voor een groep van minimaal drie kinderen.
- Een les moet tenminste drie kwartier duren
- Cultuuraanbieders zijn gediplomeerde en ervaren leraren, kunstenaars en/of cursusleiders,
in ieder geval in het bezit van VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Vergoedingen:
Voor het aanbieden van een serie lessen is een vergoeding beschikbaar. Voor meer informatie over de vergoedingen neem contact op met coördinator Maria Gardenier.

Planning 2022-2023
Blok 1: Tussen 31 oktober en 23 december 2022 vinden de lessen van blok 1 plaats.
Inschrijving deelnemers: 26 september t/m 24 oktober 2022

Blok 2: Tussen 9 januari en 24 februari 2023 vinden de lessen van blok 2 plaats.
Inschrijving deelnemers: 28 november t/m 19 december 2022


Blok 3: Tussen 6 maart en 21 april 2023 vinden de lessen van blok 3 plaats.
Inschrijving deelnemers: 6 februari t/m 27 februari 2023

Blok 4: Tussen 15 mei en 7 juli 2022 vinden de lessen van blok 4 plaats.
Inschrijving deelnemers: 17 april t/m 8 mei 2023

www.sportencultuurhouten.nl
Op de website www.sportencultuurhouten.nl komt het aanbod van alle sport- en cultuuraanbieders te staan. Het platform zo ontworpen dat iedere aanbieder zijn eigen cursussen/activiteiten online kan plaatsen. 

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Maria Gardenier via sportencultuurhouten@gmail.com