Welkom!

Sportaanbieders

In het najaar van 2018 is de Jeugdpas Sport & Cultuur gelanceerd in de gemeente Houten. De gemeente Houten wil hiermee de Houtense jeugd graag stimuleren om actief deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten. Daarnaast biedt het de Houtense sport- en cultuuraanbieders een nieuw platform. Het project is geïnspireerd en nauw verbonden met de JeugdSportPas. Een concept dat al een aantal jaar zijn vruchten afwerpt voor zowel de sportaanbieders als voor de Houtense jeugd. Met de toevoeging van cultuur aan het project is een nieuwe naam ontstaan. JeugdSportpas wordt: Jeugdpas Sport & Cultuur. 

Voor sportaanbieders
Het project Jeugdpas Sport & Cultuur staat volledig in het teken van kennismaken met sport op een laagdrempelige manier. In het project Jeugdpas Sport en Cultuur hebben sportaanbieders de mogelijkheid om gedurende een schooljaar één of meerdere sportcursussen van 4 of 5 lessen aan te bieden die specifiek gericht zijn op de doelgroepen dreumesen, peuters en basisschoolkinderen uit groep 1 t/m 8.

Elke sportaanbieder mag en kan cursussen aanbieden. Zowel commerciële sportaanbieders als niet-commerciële sportaanbieders. De cursus kan een aparte cursus (nieuwe groep) zijn maar het mag ook een bestaand aanbod zijn waarbij Jeugdpas Sport & Cultuur deelnemers kunnen aansluiten. Wel gelden bepaalde voorwaarden voor een cursus.

Voorwaarden voor een cursus:
- Minimaal 4 lessen en maximaal 5 lessen (er mogen meerdere cursussen worden weggezet)
- Kosten voor een cursus staan vast op €8,- deelnemersgeld per cursus van 4 of 5 lessen.
- Inhoud en (aantal) trainers van de cursus moeten afgestemd zijn op de doelgroep.

Voordelen sportaanbieders
- gebruikmaken van een breed en goed gebruikt promotiekanaal
- op een laagdrempelige manier jouw aanbod presenteren aan de doelgroep
- een vergoeding 

Cursus aanbieden
Elk schooljaar is verdeeld in vier blokken en in elk blok kunnen aanbieders een cursus aanbieden. Je kunt zelf bepalen of, en aan hoeveel blokken je meedoet met jouw aanbod. Planning schooljaar 2023-2024 staat hieronder.

Planning 2023-2024
Blok 1: Tussen 23 oktober en 23 december 2023 vinden de lessen van blok 1 plaats.
Inschrijving deelnemers: 25 september t/m 16 oktober 2023

Blok 2: Tussen 8 januari en 16 februari 2024 vinden de lessen van blok 2 plaats.
Inschrijving deelnemers: 27 november t/m 18 december 2023


Blok 3: Tussen 26 februari en 26 april 2024 vinden de lessen van blok 3 plaats.
Inschrijving deelnemers: 29 januari t/m 19 februari 2024

Blok 4: Tussen 13 mei en 12 juli 2024 vinden de lessen van blok 4 plaats.
Inschrijving deelnemers: 15 april t/m 6 mei 2024

Contactpersoon: 
De coördinatie van de Jeugdpas Sport & Cultuur is in handen van Sjouke van den Berg en Tessa Weber. Cultuuraanbieders kunnen zich melden bij Tessa Weber, Sportaanbieders kunnen zich melden bij Sjouke van den Berg. 

Contactgegevens 
sportencultuurhouten@gmail.com
telefonisch bereikbaar op het nummer van Sportpunt Houten
06-10362696

Vergoedingen: 
Voor het aanbieden van een cursus is een vergoeding beschikbaar. Voor meer informatie over de vergoedingen neem contact op met coördinator Sjouke van den Berg. 

website www.sportencultuurhouten.nl
Op de website www.sportencultuurhouten.nl komt het aanbod van alle sport- en cultuuraanbieders te staan. Het platform zo ontworpen dat iedere aanbieder zijn eigen cursussen/activiteiten online kan plaatsen. 

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Sjouke van den Berg via sportencultuurhouten@gmail.com